SERVICIOS


En Centro Auditivo Sonipro ofrecemos os seguintes servizos:

 • Revisión auditiva: realizamos probas auditivas exhaustivas para saber cal é o problema auditivo e obter a mellor solución. Estas probas inclúen:
  • Anamnese: Cuestionario de datos clínicos relevantes para a audición
  • Otoscopia: exploración visual do oído
  • Impedanciometría: exame da resposta do oído ao estímulo sonoro
  • Audiometría tonal (aérea e ósea): batería de sons a distinta intensidade e ton para atopar o límite auditivo ou intensidade mínima de audición; realízase por vía aérea e ósea para determinar a orixe do problema auditivo.
  • Audiometría vocal: batería de palabras para achar a porcentaxe de entendemento
  • Límite de molestia: para atopar a intensidade á que molesta o son
  • Adaptación de audiófonos: en base ás probas realizadas identifícase o tipo de audiófono recomendado para cada caso e adáptase ao usuario segundo as súas necesidades auditivas
  • Limpeza e mantemento: realízase a limpeza e axustes periódicos do aparato para asegurar o seu correcto funcionamento
  • Audiometrías e revisións de seguimento: compróbase cada certo tempo que a audición se mantén igual.
 • Axustes: en caso de variacións na audición, realízanse axustes no aparato.
 • Consellos de uso: pode acudir en calquera momento ao seu centro auditivo para informarse sobre o uso e mantemento correcto do seu aparello
 • Accesorios:
 • Pilas
 • Mando a distancia
 • Amplificadores
 • Teléfonos específicos
 • Reparación: en caso de mal funcionamento ou rotura do aparello, realízase a reparación, cun presuposto previo.
 • Tapóns para auga e ruído: Para manter o oído e a audición correcta recoméndanse tapóns para cando hai un contacto continuado coa auga ou ruídos. Tómanse impresións de cada oído para asegurar que o tapón encaixa perfectamente nel.