Se sospeita que vostede ou un familiar ten unha pérdida na súa capacidade auditiva, responda a estas sinxelas preguntas.

Esto pode se-lo principio dunha boa audición.